MAWIN กล่องพักสาย CCTV กล้องวงจรปิด Boxกันน้ำ 4×4 X2 กล่องกันน้ำ กล่องไฟ บล็อกกันน้ำ บ็อกพัก บ็อกพักสาย

฿46.00

SKU: 32975980.3795976988_1 Category:

Description

ให้ใช้งานง่าย ทนทาน
สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายสวยงาม
ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และกล้องวงจรปิด
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
ใช้งานในบริเวณที่ความร้อนไม่เกิน 85 องศา
ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน
มีความแข็งแรงทนทาน
มีขนาด 4×4