กระทะเหล็กสองหู เบอร์ 22 เส้นผ่า่นศูนย์กลาง 55.5 ซม. กระทะเหล็ก สองหู กะทะเหล็ก กระทะสองหู

฿1,995.00